• Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
Õnne Aas-Udam PDF Print E-mail

Töökogemus

 • 2010 -… Tallinna 21 Kool, psühholoogia õpetaja
 • 2008-k.a. OÜ Audams Konsultatsioonid – psühholoogiline nõustaja, koolitaja ja suhtlemistreener (koostööpartnerid: Harku vald; SA Väärtustades Elu; TLÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus; EKA; SA Archimedes; AS Swedbank, MTÜ NÜ TORE;)
 • 2007-k.a. Lastekaitse Liit, koolitaja (sotsiaalsed oskused, Ühise Mure meetod)
 • 2004-k.a. Perekeskus Sina ja Mina, Gordoni Perekooli ja Õpetajate Kooli koolitaja
 • 2005-2007 MTÜ Eluliin, vabatahtlik telefoninõustaja
 • 2001-2008 Kadrioru Saksa Gümnaasium, koolipsühholoog
 • 1996-1998 Väike-Õismäe Keskkool, koolipsühholoog

Haridus

 • 2008-2011 Kunstiteraapiate magistrantuur, Tallinna Ülikool
 • 2003-2006 Rakenduspsühholoogia magistrantuur (spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogias), Audentese Ülikool
 • 1997-2001 Psühholoogilise nõustaja väljaõpe, Professionaalse Psühholoogia Erakool
 • 1991-1995 Bakalaureuseõpe eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja erialal, Tallinna Pedagoogikaülikool

Täiendkoolitus:

 • 2012- Art-albumid kui perenõustamise praktiline töövahend. Koolitaja: Jelena Asensio Martinez (Vassina), PhD.
 • 2011- ... Gestaltteraapia meetod "Arbeit am Tonfeld" väljaõppekoolitus ("Töö saviväljal" ehk saviteraapia). Koolitaja: Marie-Luise Geiss.
 • 2010 – 4-rd International Arts Therapies Summer School in Dundaga (Latvia)
 • 2009 – 2010 PREP-paarisuhtekoolitajate väljaõppe kursus, 216 t. (PREP – Prevention and Relationship Enhancement Program). Sihtasutus Väärtustades Elu.
 • 2009 – „Töö saviväljal“ sissejuhatav koolitus Tallinna Laste Tugikeskus. Koolitajad: Anna Dorothea Brockmann ja Marie-Luise Geiss, Saksamaa.
 • 2008 – Gabrielle Roth´i meetodil põhinev 5Rütmi tantsude kursus. Koolitaja Alan Withers, Inglismaa
 • 2008 – Liikumis- ja tantsuteraapia kursus: „Ole sina-lihtsalt tantsi“. Koolitaja Michal Bardavid, Türgi
 • 2007 - Suhtlemistreenerite väljaõppe kursus, 600 t., MTÜ Iseseisvad Konsultandid, Käitumistreeningu Kool
 • 2007 – Draamateraapia meetodid kooli kontekstis, TLÜ. Õppejõud: MA Richard Hougham, MA Rachel Porter, Inglismaa
 • 2006 - Õpetajate kool: Kuidas tunda ennast õpetajana paremini? (T.E.T. Teacher Effectiveness Training) koolitaja väljaõpe. Koolitaja Steve Emmons (Master Trainer for Gordon Training International). MTÜ Perekeskus Sina ja Mina
 • 2005 - Ühise Mure meetodi (ÜMm) koolitusseminar grupikiusamisega toimetulekuks, Gillberga, Rootsi. Koolitaja prof. Anatol Pikas, Uppsala Ülikool
 • 2004 - Gordoni Perekooli koolitaja koolitus. Koolitaja Kathleen K. Denslow (Master Trainer for Gordon`s Effectiveness Training Programs). MTÜ Perekeskus Sina ja Mina
 • 2002 - Loovteraapiate kursus, 4 AP. Tallinna Pedagoogikaülikool
 • 1996 - Muusikateraapia algkursus, 240 t. Tallinna Pedagoogikaülikool