• Kunstiteraapia
  • Kunstiteraapia
  • Kunstiteraapia
  • Kunstiteraapia
  • Kunstiteraapia
  • Kunstiteraapia
  • Kunstiteraapia
gruppidele PDF Print E-mail

Kunstiteraapia, nagu ka teised teraapia vormid, toimub sageli ka grupitööna. Grupis toimuv kunstiteraapia loob võimaluse laiemaks kommunikatsiooniks, interaktsiooniks, läbirääkimisteks ning isikliku kogemuse jagamiseks. Kunstiteraapia grupp annab tagasisidet, kuidas isik ja tema kunstiline eneseväljendus teistele mõjub. Jagatud kunstiline kogemusena tekib ühtne õhkkond, mis annab võimaluse luua kontakte teistega, kellel on sarnased probleemid.

Kunstiteraapiline protsess ja selle tulemus annab võimaluse ennast reflekteerida ja taaskogeda “vana” ning kohtuda “uue” iseendaga. Grupis töötamine aitab arendada teistega arvestamist, ühtekuuluvustunnet, empaatiavõimet, eneseväljendusoskust jne. Grupp tekitab tunde, et oma murega ei olda üksi, et ollakse aktsepteeritud ja toetatud, on võimalus toetada teisi..

Terapeudi roll võib kunstiteraapia grupis olla nii aktiivne kui passiivne. Aktiivse terapeudi roll näeb ette rohkem suunavat lähenemist ning passiivne omakorda lähtub grupi poolt pakutud teemadest ja vabast kunstilisest eneseväljendusest (nn avatud stuudio grupp).