• Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
 • Kunstiteraapia
mis on kunstiteraapia PDF Print E-mail

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, kus kliendil on lihtsaid kunstimaterjale kasutades võimalik uurida oma sisemaailma nii sõnalisel kui mittesõnalisel moel. Kunstiteraapia pakub võimalust väljendada raskeid või segadusttekitavaid tundeid turvalisel viisil. See on ainulaadne tee suhtlemiseks ja mõistmise saavutamiseks. Teraapias aset leidev loomise protsess viib meid lähedale oma kujutlusi loovale osale ning süvendab intuitsiooni. Protsess toob igas inimeses peituva sisemise tarkuse ja tervenemise teadlikule tasandile. See kasvatab sõltumatust, sisemist teadlikkust ning isiksuse tervist ja terviklikkust.

Lühidalt öeldes ongi kunstiteraapia kunsti kasutamine teraapilistel eesmärkidel. Kunstiteraapiates, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstivorm. Kunstiliikidega tegeletakse eraldi, üksteise järel, samaaegselt või sujuvalt ühelt teisele kunstivormile üle minnes - seda kõike lähtudes kliendi eelistustest. Seanssidel maalitakse, joonistatakse, kleebitakse, meisterdatakse, voolitakse, õmmeldakse, luuletatakse, pildistatakse, kirjutatakse, jutustatakse lugusid, musitseeritakse, liigutakse, tantsitakse ja tegeletakse nii paljude kunstilise eneseväljenduse vormidega, kui loovus võimaldab.

Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunsti tegemise tehnilisi oskusi või varasemaid kogemusi. Oluline pole mitte tulemus, vaid loomise protsess ise, mille käigus toimub pingete vabanemine, hinge ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine.

Kunstiteraapia kiire areng sai maailmas alguse peale Teist Maailmasõda, mil kunstnikud asusid tööle haiglatesse. Eestis alustati Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures seminaride ja täiendkoolitustega 1980datel. 2004. a. asutati Eesti Loovteraapiate Ühing ning aastast 2007 hakkas Tallinna Ülikool koolitama kunstiterapeute.

 

Kunstiteraapia

 • on loov ja holistlik
 • võimaldab raskete tunnete turvalist väljendamist
 • ei sea vanusepiirangut
 • ei eelda varasemat kunstikogemust või kunstiannet
 • on laste eneseväljenduse loomulik vorm
 • aitab täiskasvanutel iseennast paremini tundma õppida
 • aitab tervendada meelt, keha ja vaimu

 

Vaata videot kunstiteraapiast